obchodné podmienky

Vitajte → Podmienky

Ubytovací poriadok

 • v deň príchodu sa môžete ubytovať od 14:00 – 20:00 hod. (neskôr po dohode s majiteľom);
 • v deň odchodu je uvoľnenie izby do 10:00 hod.;
 • lyžiarsky výstroj je zakázané odkladať na izbách. Odkladajte ho do lyžiarne, ktorá je na to určená a zamyká sa;
 • prosíme Vás o dodržiavanie nočného kľudu od 22:00 – 6:30 hod.;
 • v priestoroch penziónu a na izbách je zakázané fajčiť. Každá izba je vybavená vlastným balkónom na to určeným;
 • závady na izbách hláste ihneď po ubytovaní majiteľovi, inak Vám nebudú uznané.

Obchodné podmienky

Zmluvné strany – prevádzkovateľ: Igor Budzák, Penzión Budzák, 059 55 Ždiar 176,
Zákazník : fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby prevádzkovateľa.

 • podmienkou záväznej rezervácie zo strany ubytovateľa je prijatá platba (záloha za ubytovanie) najneskôr 3 dni (tri dni) pred príchodom na pobyt.
 • záloha vo výške 50% z celkovej ceny pobytu v prípade nevyužitia pobytu pre padá alebo je možné jej vrátenie po dohode s prevádzkovateľom 
 • zmluva vzniká dohodou medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb prevádzkovateľa;
 • prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu a za dohodnuté ceny;
 • zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu, dodržiavať obchodné podmienky a ubytovací poriadok;
 • uhradením zálohy, zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami a ubytovacím poriadkom;
 • v prípade porušenia obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku, zákazníkovi môžu byť odopreté ďalšie služby, stráca právo na vrátenie zálohy a je povinný uhradiť plnú sumu za poskytnuté služby;
 • ceny za poskytované služby sú zmluvné, navrhnuté v cenníku prevádzkovateľa;
 • detské zľavy sa poskytujú podľa cenníka pre deti do 11 rokov;
 • pri dohode medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb je zákazník povinný uhradiť zálohu vo výške 30% z celkovej ceny pobytu;
 • v prípade neuhradenia zálohy v dohodnutom termíne je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť rezerváciu; – zvyšok ceny je zákazník povinný uhradiť v deň príchodu;
 • zákazník má právo na riadne poskytnutie nim objednaných služieb v dohodnutom rozsahu;
 • zákazník má kedykoľvek právo na zrušenie využívania služieb odstúpením od zmluvy;
 • zákazník je povinný pre osoby mladšie, ako 18 rokov zabezpečiť sprievod alebo dohľad;
 • osoby s cudzou štátnou príslušnosťou sú povinné vyplniť tlačivo o hlásení pobytu;
 • zákazník je povinný uhradiť prípadnú škodu (ním spôsobenú);
 • zviera: malá rasa – 7,- € / noc
 • zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od dohody poskytovania služieb. Odstúpenie nastáva dňom oznámenia a zákazník je povinný uhradiť storno poplatok;
 • v prípade zrušenia časti pobytu, zákazník nemá nárok na finančnú náhradu;
 • pri porušení obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku zákazníkom, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy a zákazníkovi pripadá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.

Storno podmienky

 • Viac ako 30 dní pred začiatkom pobytu – 0% z ceny pobytu
 • 29 – 14 dní pred začiatkom pobytu – 30% z ceny pobytu
 • 13 – 1 deň pred začiatkom pobytu – 40% z ceny pobytu

penzión budzák

Ubytovanie so stravou v Ždiari, Belianske Tatry

Objednajte si pobyt v Ždiari s raňajkami alebo večerou na objednávku a vychutnávajte si dovolenku v Tatrách

Ubytovanie v Ždiari pre dvoch

Pozývame vás na pobyt do Ždiaru pre dvoch do niektorej z našich štýlovo zariadených izieb. Každá izba má vlastnú kúpeľňu.

Ubytovanie v Ždiari pre rodiny

Pre rodiny ponúkame možnosť ubytovania v apartmánoch. Každý apartmán je vybavený vlastnou kúpeľňou a kuchyňou.

Penzión so stravou v Ždiari

Ponúkame vám možnosť stravovania. Raňajky formou švédskych stolov alebo večere na objednávku vo vlastnej reštaurácii.

Príjmite naše pozvanie na dovolenku do Ždiaru

Penzión Budzák, Ždiar 176 — apartmánové ubytovanie so stravou v obci Ždiar Vás pozýva stráviť vzácny čas Vašej dovolenky.